pavol kuzmaPo absolvovaní Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici pôsobil v rokoch 1971 – 1990 ako učiteľ matematiky a telesnej výchovy v Čadci a v Turzovke a ako riaditeľ ZŠ vo Vysokej nad Kysucou – Hornom Kelčove. V rokoch 1990 – 1999 viedol Kysucké múzeum v Čadci a odbor kultúry Krajského úradu v Žiline. Od polovice 60. rokov pôsobil ako člen DS Jána Palárika v Čadci a sólista FS Kysučan.

V roku 1972 založil spoločne s manželkou pri ZŠ vo Vysokej nad Kysucou – Hornom Kelčove Detský folklórny súbor Kelčovan (od roku 1982 pôsobí pri DK v Čadci), ktorý významnou mierou prispel k zviditeľneniu Kysúc a Slovenska v zahraničí.

Od roku 1982 pôsobí súbor pri MsKS – Dome kultúry v Čadci (dnes KIC mesta Čadca) a patrí k špičkovým umeleckým telesám mesta Čadca.

Pod vedením P. Kužmu sa Kelčovan vypracoval medzi vrcholné folklórne súbory na Slovensku, stal sa viacnásobným laureátom národných súťažných prehliadok, uskutočnil stovky vystúpení na prestížnych domácich (Východná, Terchová, Likavka, Detva a ďalšie) a zahraničných festivaloch (Česká republika, Juhoslávia, Francúzsko, Španielsko, Turecko, Poľsko, Chorvátsko, Taliansko, Anglicko, Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Maďarsko, Bulharsko).

K najvýznamnejším úspechom patrí hlavná zlatá cena Zlatý Ajhasson na Svetovom festivale hier vo francúzskom Mathé v roku 1981. Popri práci v oblasti folklóru sa venoval aj výkonnostnému športu v atletike a rozvíjal svoj literárny a vokálno-interpretačný talent. V roku 1977 bol zakladajúcim členom a stal sa sólistom Miešaného speváckeho zboru Kysuca.

pavol kuzma 1

Vo vedeckovýskumnej práci v oblasti ľudovej kultúry sa zameral na ľudovú pieseň a ľudové hudobné nástroje. Spolupracoval so Slovenskou televíziou, ako scenárista a dramaturg pripravil dva ucelené tematické programy s DFS Kelčovan (Drotári, Koničkári) a ako sólista účinkoval v profi lovom televíznom programe Lúčnice.

Za svoju prácu získal množstvo vyznamenaní a ocenení: štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu, Poctu ministra kultúry SR za úspešné šírenie folklórneho umenia doma i v zahraničí a za rozvoj kultúrneho života Slovenska (1997), cenu Osobnosť Kysúc 2002, Cena primátora mesta Čadca za rozvoj kultúry (2006), Cenu obce Vysoká nad Kysucou (2009) a ďalšie rezortné, krajské a regionálne ocenenia.

Je autorom jedinečnej publikácie Piesne Kysúc (cca 360 piesní) a jeho najnovšou knižnou publikáciou je básnická zbierka Brehy. Je dramaturgom, scenáristom a režisérom mnohých umeleckých predstavení OZ Lupežov.

loga