muzicka spod gruna clenovia

Ľudová hudba Muzička spod Grúňa vznikla v roku 2006. Ľudovú hudbu založil Ján OšípaníkJozefom Jankechom. V začiatkoch boli členmi hudobnej skupiny okrem Jána Ošípaníka st. a Jozefa Jakencha aj Ján Ošípaník ml., Alžbeta Ošípaníková, Gabriel Jankech a Anton Jankech.

Postupom času z dôvodu odsťahovania sa z Vysokej nad Kysucou sa jej zloženie ustálilo na kvarteto: Ján Ošípaník st. (primáš), Jozef Jankech (akordeón), Ján Ošípaník ml. (viola) a Gabriel Jankech (kontrabas).Muzička spod Grúňa vo svojich začiatkoch hrala pre potešenie jej samotných členov a na spestrenie ich vzájomných rodinných udalosti. Zvesť o jej existencií sa však rozniesla tak rýchlo ako melódia najrezkejšej piesne a Muzička spod Grúňa začala byť okamžite žiadaným hudobným artiklom na každom spoločenskom podujatí. Dnes Muzička spod Grúňa vystupuje na rôznych oslavách, svadbách, kultúrno-spoločenských podujatiach, folklórnych slávnostiach a hodoch nielen v regióne Kysúc, ale veľmi často i za hranicami Slovenska.

muzicka spod gruna clenovia2

Z významných podujatí hodno spomenúť účasť na folklórnom festivale v Maďarsku spoločne s FS Turzovanka v Rakúsku folklórne vystúpenie s Makovským prameňom, vystúpenie na folklórnom festivale Východná pod vedením p. Mgr. Pavla Kužmu, vystúpenie na medzinárodnom knižnom veľtrhu v bratislavskej Inchebe či každoročné vystúpenie vo Vysokej nad Kysucou v spektakulárnom folklórnom pásme Živý Betlehem. Ľudová hudba Muzička spod Grúňa ako samostatný celok Občianskeho združenia Lupežov je samozrejmou súčasťou všetkých vystúpení Zbojníkov z Lupežova či Dievčenec z Vysokej.

Za svoju doposiaľ 14-ročnú existenciu si Muzička spod Grúňa získala veľa nadšených priaznivcov a predovšetkým priateľov, ktorí s radosťou a nadšením prijali ponuku spolupracovať na vydaní historicky prvého CD nosiča Muzička spod Grúňa.

loga