beskyde beskyde 006Výsledkom vzájomnej spolupráce medzi obcou Vysoká nad Kysucou so Slovenskej republiky a obcou Hutisko-Solanec z Českej republiky bol vznik a organizácia nového folklórneho projektu „Beskyde Beskyde – pieseň znie“.

Jeho implementáciu realizovali projektoví partneri v sobotu 28. mája 2022 o 17:00 hod. na námestí v centre obce Vysoká nad Kysucou. V hlavnom kultúrnom programe „Beskyde, Beskyde – pieseň znie“ vystúpili folklórne zoskupenia zo Slovenskej republiky – Ľudová hudba Muzička spod Grúňa, FS Vysočanka a z Českej republiky – DFS Vranečka a FS Karlovjanky.

Vzájomným obohatením bolo i následné neformálne stretnutie folkloristov po ukončení kultúrneho programu, kde si spoločne zahrali všetci muzikanti, ku ktorým sa samozrejme pridali i speváci...

loga